A Synopsis of Ephesians

Eph.inscriptio
προς εφεσιους  P46
{[omission]/προς εφεσιους }  01
προς εφεσιους  02
{[omission]/προς εφεσιους }  03
αρχεται προς εφεσιους  06
αρχεται προς εφεσιους     010
αρχεται προς εφεσιους ·  012
προς εφεσιους  018
του αγιου αποστολου παυλου επιστολη προς εφεσιους  020
παυλου επιστολη πρ(ος) εφεσιους  025
προς εφεσιους  044
προς εφεσιους  049
Om. 056
προς εφεσιους  0142
Ρ̶ προς εφεσιους  0150
προς εφεσιους  0151
παυλου αποστολου επιστολη προς εφεσιους ·  0278
αρχεται προς εφεσιους  0319
πρ(ος) εφεσιους {θεοδωρητου /θεοδωριτου } επισκοπου κυρρου ερ(μηνεια) :  075S
προς εφεσιους  1
προς εφεσιους  6
η προς εφεσιους επιστολη  18
προς εφεσιους  33
προς εφεσιους επιστολη  35
η προς εφεσιους επιστολη  38
επιστολη παυλου προς τους εφεσιους  61
προς εφεσιους  69
[προς] εφεσιους  81
παυλου αποστολου επιστολη προς εφεσιους  88
προς εφεσιους  93
Om. 94
του αγιου παυλου προς εφεσιους  102
προς εφεσιους  104
προς εφεσιους επιστολη  177
προς εφεσιους  181
του αγιου αποστολου παυλου προς εφεσιους επιστολη  203
προς εφεσιους επισστολης του αγιου αποστολου παυλου  218
προς [ε]φεσιους  256
επιστολη προς εφεσιους  263
επιστολη παυλου του αποστολου προς εφεσιους  296
προς εφεσιους επιστολη παυλου  322
προς εφεσιους επιστολης παυλου  326
παυλου επιστολη προς εφεσιους  330
προς εφεσιους επιστολη  337
η προς εφεσιους επιστολη  363
προς εφεσιους επιστολη παυλου  365
προς εφεσιους επιστολη  383
προς εφεσιους  398
προς εφεσιους  424
προς εφεσιους επιστολη παυλου  436
Om. 442
προς εφεσιους επιστολη παυλου  451
προς εφεσιους  459
προς εφεσιους επιστολη  462
προς εφεσιους  467
του αγιου αποστολου παυλου επιστολη προς εφεσιους  506
προς εφεσιους  606
Om. 629
προς εφεσιους επιστολη  636
προς εφεσιους επιστολη  664
προς εφεσιους  665
παυλου αποστολου επιστολη προς εφεσιους  915
επιστολη προς εφεσιους  1069
προς εφεσιους  1108
του αυτου αγιου αποστολου παυλου επιστολη προς εφεσιους  1115
του αυτου επιστολη προς εφεσιους  1127
παυλου αποστολου επιστολη προς εφεσιους  1175
η επιστολη γραφεισα τοις εφεσιοις  1240
επιστολη προς εφεσιους  1241
προς εφεσιους  1245
προς εφεσιους επιστολη παυλου  1311
προς εφεσιους επιστολη παυλου  1319
προς εφεσιους επιστολη παυλου  1398
η προς εφεσιους επιστολη  1490
προς εφεσιους επιστολη παυλου  1505
προς εφεσιους  1509
επιστολη προς εφεσιους  1573
προς εφεσιους  1611
η προς εφεσιους επιστολη του αγιου αποστολου παυλου  1617
παυλου αποστολου επιστολη προς εφεσιους  1678
η προς εφεσιους επιστολης παυλου  1718
η προς εφεσιους επιστολη  1721
προς εφεσιους  1729
προς εφεσιους  1739
προς εφεσιους  1751
η προς εφεσιους επιστολη παυλου  1831
προς εφεσιους  1834
Om. 1836
προς εφεσιους επιστολης παυλου  1837
προς εφεσιους επιστολη παυλου  1838
εις την προς εφεσιους επιστολην  1840
προς εφεσιους  1851
προς εφεσιους επιστολη παυλου  1860
επιστολη του αγιου αποστολου παυλου προς εφεσιους  1877
παυλου επιστολη προς εφεσιους  1881
επιστολη γραφεισα τοις εφεσσιοις  1886
προς εφεσιους παυλου επιστολη  1893
προς εφεσιους  1908
Om. 1910
προς εφεσιους  1912
Om. 1913
Om. 1918
ερμηνεια της προς εφεσιους επιστολης  1939
προς εφεσιους  1959
Om. 1962
ερμηνεια της προς εφεσιους επιστολης  1963
Om. 1985
προς εφεσιους  1987
Om. 1991
ερμηνεια της προς εφεσιους επιστολης  1996
ερμηνεια της προς εφεσιους επιστολης  1999
του αυτου πανευφημου παυλου του αποστολου επιστολη προς εφεσιους  2004
προς εφεσιους  2005
εις την προς εφεσιους  2008
υποθεσις της προς εφεσιους επιστολης  2011
Om. 2012
επιστολη προς εφεσιους  2127
προς εφεσιους  2138
προς εφεσιους παυλου επιστολη  2180
η προς εφεσιους επιστολη παυλου  2243
[προς] [ε]φεσιους  2344
η προς εφεσιους επιστολη του αγιου αποστολου παυλου  2352
προς εφεσιους επιστολη παυλου  2400
επιστολη της προς εφεσιους  2464
τοις εν εφεσω αγι[οις] [εγρ]αφει παυλος  2492
προς εφεσιους επιστολη παυλου  2495
προς εφεσιους επιστολη παυλου  2516
παυλου επιστολη προς εφεσιους  2523
προς εφεσιους επιστολη παυλου  2544
Om. 2576
προς εφεσιους επιστολη παυλου  2805
προς εφεσιους  2853
προς εφεσιους  2892
προς εφεσιους επιστολη  2865S
incipit  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 075 082 0159 0230 0285 0320 1942 2834 2865 203S L23 L60 L156 L169 L587 L809 L1126 L1159 L1178 L1188 L1298 L1440 L2010 L2058
Eph.1.1
παυλος αποστολος χρυ ιηυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις ουσιν και πιστοις εν χρω ιηυ  P46
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις {[omission]/πασι(ν) } τοις ουσι {[omission]/εν εφεσω } και πιστοις εν χω ιυ  01
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν εφεσω · και πιστοις εν χω ιυ ·  02
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ · τοις αγιοις τοις ουσιν {[omission]/ εν εφεσω } και πιστοις εν χω ιυ ·  03
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  06
παυλος αποστολος ιηυ χρυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεω και πιστοις εν χρω ιυ  010
παυλος αποστολος ιηυ χρυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν · εφεσω και πιστοις εν · χρω ιηυ  012
παυλος αποστολος ιυ χυ : δια θεληματος θυ · τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω . κ(αι) πιστοις εν χω ιυ ·  018
παυλος αποστολος ιυ χυ · δια θεληματος θυ · τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω · και πιστοις εν χω ιυ ·  020
παυλος αποστολος χυ · ιυ · δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν εφεσω · και πιστοις εν χω ιυ ·  025
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ · τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω . και πιστοις εν χω ιυ ·  044
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ · τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω κ(αι) πιστοις εν χω ιυ ·  049
παυλος αποστολος ιυ χυ · δια θεληματος θυ . τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω , (και) πιστοις εν χω ιυ ·  056
παυλος αποστολος ιυ χυ · δια θεληματος θυ · τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω , (και) πιστοις εν χω ιυ ·  0142
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ · τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω · και πιστοις εν χω ιυ ·  0150
παυλος αποστολος ιυ χυ : δια θεληματος θυ · τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω · και πιστοις εν χω ιυ ·  0151
παυλος αποστολος χυ ιυ . δια θεληματος θυ ˙ τοις αγιοις τοις ουσιν εν , εφεσωι και πιστοις εν χω ιυ ˙  0278
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  0319
παυλος αποστολος ιυ χυ : δια θεληματος θυ : τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω · και πιστοις εν χω ιυ :  075S
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν και πιστοις εν χω ιυ  6
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  18
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  33
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  35
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  38
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασι τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  61
παυλος αποστολος ιησου χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω πιστοις εν χω ιησου  69
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασι τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  81
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  88
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  93
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  94
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  102
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  104
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  177
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  181
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  203
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  218
[παυλο]ς αποστολος ιυ χυ [δια] θεληματος θυ [τοις] [α]γιοις τοις ουσιν [εν] [εφεσ]ω και πιστοις εν [χω] [ι]υ  256
παυλος δουλος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν νεφεσω και πιστοις εν χω ιυ  263
παυλος αποστολος ιησου χριστου δια θεληματος θεου τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χριστω ιησου  296
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  322
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  326
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω  330
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  337
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  363
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  365
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  383
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  398
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν {εν εφεσω /[deletion]} και πιστοις εν χω ιυ  424
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασι τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  436
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  442
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω  451
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  459
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  462
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασι τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  467
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  506
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  606
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  629
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  636
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  664
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  665
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  915
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1069
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1108
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν τω εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1115
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1127
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1175
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1240
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1241
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1245
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1311
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1319
παυλος αποστολος χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω  1398
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1490
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1505
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1509
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1573
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1611
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1617
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις {[omission]/πασι } τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1678
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1718
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1721
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1729
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσι και πιστοις εν χω ιυ  1739
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1751
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις {αγ[...] /αγιοις τοις } ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1831
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1834
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1836
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1837
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσι εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1838
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1840
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ χυ  1851
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1860
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1877
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω πιστοις εν χω ιυ  1881
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1886
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1893
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1908
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις φησιν τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1910
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1912
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1913
αυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις ουσι εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1918
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1939
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασι τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1959
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασι τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1962
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1963
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1985
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1987
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1991
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1996
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  1999
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2004
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2005
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2008
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2011
αυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2012
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2127
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2138
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πεισθεις εν χω ιυ  2180
αυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2243
[παυ]λος αποστολος ιυ χυ [δια] [θελημα]τος [θυ] [το]ις αγιοις τοις ουσιν εν [εφεσ]ω και π[ι][στ]οις εν χω ιυ  2344
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2352
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω  2400
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2464
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις το[ις] [ο]υσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω  2492
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2495
παυλος αποστολος χυ ιυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω  2516
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2523
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις {[omission]/ουσιν } εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2544
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2576
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασι τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2805
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2853
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2892
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  2865S
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  L169-S2W16D5
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  L587-S2W16D5
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  L809-S2W16D5
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  L1159-S2W16D5
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  L1178-S2W16D4
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  L1188-S2W16D5
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις πασι τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  L1440-S2W16D4
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  L2010-S2W16D5
παυλος αποστολος ιυ χυ δια θεληματος θυ τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χω ιυ  L2058-S2W16D5
Παῦλος , ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ , τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ·  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 075 082 0159 0230 0285 0320 1942 2834 2865 203S L23 L60 L156 L1126 L1298
Eph.1.2
χαρις υμειν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιηυ χρυ  P46
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πατρος ημων και κυ ιυ χυ  01
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ ·  02
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πατρος ημων και κυ ιυ χυ  03
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πατρος ημων και κυ ιυ χυ  06
χαρις υμιν και ιρηνη απο θυ πατρος ημων και κυ ιυ χυ  010
χαρις υμιν · και ιρηνη απο θυ πατρος ημων και κυ ιυ χρυ  012
χαρις υμιν (και) ειρηνη απο θυ πρς ημων . και κυ ιυ χυ ·  018
χαρις υμιν και ειρηνη · απο θυ πρς ημων · και κυ ιυ χυ ·  020
χαρις υμιν και ειρηνη · απο θυ πρς υμων και κυ ιυ χυ ·  025
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ ˙  044
χαρις υμιν [...][...] 049
χαρις υμιν (και) ειρηνη απο θυ πρς ημων . (και) κυ ιυ χυ ·  056
χαρις υμιν (και) ειρηνη απο θυ πρς · και κυ ιυ χυ ·  0142
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ ·  0150
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ ·  0151
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημω(ν) . και κυ ιυ χυ ˙  0278
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πατρος ημων και κυ ιυ χυ  0319
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ :  075S
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς και κυ ιυ χυ  1
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  6
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  18
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  33
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  35
χαρις ημιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  38
χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πρς ημων και κυ ιυ χυ  61
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιησου χυ  69
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  81
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  88
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  93
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  94
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  102
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  104
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  177
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  181
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  203
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  218
χαρις υμιν και [ειρην]η απο θυ πρς η[μων] και κυ ιυ χυ  256
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  263
χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου  296
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  322
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  326
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  330
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  337
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  363
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  365
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  383
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  398
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  424
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  436
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  442
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  451
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  459
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  462
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πατρος ημων και κυ ιυ χυ  467
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  506
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  606
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  629
{[omission]/χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ }  636
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  664
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  665
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  915
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1069
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1108
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1115
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1127
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1175
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1240
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1241
χαρις ημιν και ειρηνη απο θυ πρς και κυ ιυ χυ  1245
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ημων ιυ χυ  1311
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1319
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1398
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1490
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1505
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1509
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1573
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1611
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1617
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1678
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1718
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1721
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1729
Om. 1739
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1751
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1831
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1834
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς και κυ ημων ιυ χυ  1836
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1837
χαρις υμειν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1838
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πατρος ημων και κυ ιυ χυ  1840
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1851
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1860
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1877
Om. 1881
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1886
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1893
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1908
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ ευλογητος ο θς φησιν και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1910
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1912
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1913
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1918
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1939
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πατρος ημων και κυ ιυ χυ  1959
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1962
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1963
χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου  1985
η χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1987
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς [ημων] [και] [κυ] ιυ χυ  1991
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1996
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  1999
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2004
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2005
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2008
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πατρος ημων και κυ ιυ χυ  2011
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2012
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2127
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2138
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2180
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2243
χαρις υμιν και ειρηνη [α]πο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2344
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2352
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2400
χαρεις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2464
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2492
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2495
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2516
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2523
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2544
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ημων ιυ χυ  2576
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2805
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς και κυ ιυ χυ  2853
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς και κυ ιυ χυ  2892
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  2865S
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  L169-S2W16D5
χα ρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  L587-S2W16D5
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  L809-S2W16D5
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  L1159-S2W16D5
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  L1178-S2W16D4
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  L1188-S2W16D5
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  L1440-S2W16D4
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  L2010-S2W16D5
χαρις υμιν και ειρηνη απο θυ πρς ημων και κυ ιυ χυ  L2058-S2W16D5
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ .  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 075 082 0159 0230 0285 0320 1942 2834 2865 203S L23 L60 L156 L1126 L1298
Eph.1.3
ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνευματικη εν τοις επουρανιοις εν χρω  P46
ευλογητος ο θς και πατηρ του κυ {και σωτηρος /[deletion]} ημων ιυ χυ ο ευλογησας {[omission]/ ημας } εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω  01
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ · ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη · εν τοις επουρανιοις εν χω ·  02
ευλογητος ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνευματικη εν τοις επουρανιοις εν χω ·  03
ευλογητος ο θς και πατηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση {ευλογια /ευλογεια /ευλογια } πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω {[omission]/ιυ }  06
ευλογητος ο θς και πατηρ του κυ ημων ιυ χρυ ο ευλογησας ημας εν πασι ευλογια πνευματικη εν τοις επουρανιοις εν χω  010
ευλογητος · ο · θς και πατηρ του κυ ημων ιυ χρυ · ο ευλογησας ημας · εν · παση · ευλογια πνευματικη · εν · τοις επουρανιοις εν · χρω  012
ευλογητος ο θς (και) πηρ του κυ ημω(ν) ιυ χυ : ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επ(ου)ρανιοις εν χω ιυ :  018
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ · ο ευλογησας ημας · εν παση ευλογια πνικη · εν τοις επουρανιοις εν χω ·  020
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ · ο ευλογησας ημας εν παση ευλογηα πνικη · εν τοις επουρανιοις εν χω ·  025
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ · ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω ·  044
ευλογητος ο θς · (και) πηρ του κυ ημων ιυ χυ · ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ·  056
ευλογητος ο θς · (και) πηρ του κυ ημων ιυ χυ · ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ·  0142
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ : ο ευλογησας ημας · εν παση ευλογια πνευματικη · εν τοις επουρανιοις εν χω ·  0150
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ : ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ :  0151
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ · ο , ευλογησας ημας εν πασηι ευλογιαι πνικηι εν τοις επουρανιοις . εν χω ιυ ˙  0278
ευλογητος ο θς και πατηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω ιυ  0319
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημ(ων) ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη : εν τοις επουνιοις εν χω ιυ :  075S
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  6
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  18
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω  33
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  35
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  38
ευλογητος ο {κς /[deletion]} θεος και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  61
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιησου χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνευματικη εν τοις επουρανιοις εν χω  69
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν πασι ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  81
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  88
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνευματικη εν τοις επουρανιοις εν χω  93
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω ιυ  94
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  102
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  104
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  177
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  181
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  203
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  218
{ευλο[γητος] /ευλο[γητος] } ο θς και πηρ {του /του } [κυ] [ημ]ων ιυ χυ ο ευλογη[σας] [η]μας εν παση ευλο[για] [π]νικη εν τοις επου[ρανιο]ις εν χω ιυ  256
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  263
ευλογητος ο θς και πατηρ του κυριου ημων ιησου χριστου ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνευματικη εν τοις επουρανιοις χριστω  296
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  322
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  326
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  330
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  337
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  363
ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  365
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  383
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  398
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω  424
ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  436
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  442
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  451
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  459
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  462
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω  467
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  506
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  606
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  629
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  636
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας υμας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  664
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  665
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  915
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1069
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  1108
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1115
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1127
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω  1175
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1240
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1241
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1245
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1311
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  1319
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1398
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας υμας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1490
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω ιυ  1505
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1509
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  1573
ευλογητος ο θς και πατηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω ιυ  1611
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1617
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας υμας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1678
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1718
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας υμιας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1721
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1729
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1739
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1751
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας υμας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1831
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν πασι ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1834
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  1836
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1837
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1838
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας υμας εν παση ευλογια πνευματικη εν τοις επουνιοις εν χω  1840
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1851
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1860
ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  1877
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1881
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1886
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1893
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω ιυ  1908
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1910
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1912
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  1913
ο ευλογησας ημας εν παση ευλογεια πνικη εν τοις επουνοιης εν χω  1918
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1939
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο {ευλογησης /ευλογησας } ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω  1959
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  1962
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1963
ευλογητος ο θεος και πατηρ του κυριου ημων ιησου χριστου ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χριστω ιησου  1985
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  1987
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω ιυ  1991
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1996
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  1999
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2004
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω ιυ  2005
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω  2008
ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  2011
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2012
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  2127
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2138
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω  2180
υλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις {επουρανιοις /επουνιοις } εν χω  2243
ευλογη[τος] [ο] [θ]ς και πηρ του κυ ημων [ιυ] [χυ] ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2344
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2352
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2400
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογεια πνικη εν τοις επουνιοις  2464
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2492
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουρανιοις εν χω ιυ  2495
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν ταις επουνιοις εν χω  2516
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2523
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνοις εν χω  2544
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  2576
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις  2805
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2853
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2892
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  2865S
αδελφοι ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  L156-M12D16
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  L169-S2W16D5
αδελφοι ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  L169-M12D16
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  L587-S2W16D5
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  L809-S2W16D5
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  L1159-S2W16D5
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  L1178-S2W16D4
[ε]υλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  L1188-S2W16D5
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας υμας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω ιυ  L1440-S2W16D4
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας υμας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  L2010-S2W16D5
ευλογητος ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ ο ευλογησας ημας εν παση ευλογια πνικη εν τοις επουνιοις εν χω  L2058-S2W16D5
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ , ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογία πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ·  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0285 0320 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.4
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  P46
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  01
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου · ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  02
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου · ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη ·  03
{καθως /καθ ως } εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  06
καθως εξελεξατο ημας εαυτω προς καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  010
καθως εξελεξατο ημας εαυτω · προς καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν · αγαπη  012
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου . εινα ημας αγιους (και) αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη ·  018
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου · ειναι ημας αγιους και αμωμους · κατενωπιον αυτου εν αγαπη ·  020
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω · προ καταβολης κοσμου · ειναι ημας αγιους και αμωμους · κατενωπιον αυτου εν αγαπη ·  025
καθ ως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη ·  044
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω · προ καταβολης κοσμου · ειναι ημας αγιους (και) αμωμους · κατενωπιον αυτου εν αγαπη ·  056
καθως εξελεξατο ημας εν αυτωι προ καταβολης κοσμου · ειναι ημας αγιους (και) αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη ·  0142
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου · ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου · εν αγαπη  0150
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου · ειναι ημας αγιους (και) αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  0151
καθ ως εξελεξατο ημας εν , αυτω προ καταβολης κοσμου · ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου · εν αγαπη .  0278
καθ ως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  0319
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου : ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη :  075S
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  6
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  18
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  33
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  35
καθως εξελεξατο υμας εν αυτω απο καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  38
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης {κοσμου /[deletion]} κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  61
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  69
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  81
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον του θυ εν αγαπη  88
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  93
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ [κ]αταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους [κ]αι αμωμους κατενωπιον αυτου εν [α]γαπη  94
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  102
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  104
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  177
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  181
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  203
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  218
κα[θως] [εξ]ελεξατο ημας [εν] [αυτω] προ καταβολης [κοσμου] ειναι ημας αγιους [και] [αμ]ωμους κατενω[πιον] [αυ]του εν αγαπη  256
ος εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  263
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  296
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολη κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  322
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  326
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  330
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  337
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  363
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  365
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  383
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  398
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  424
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  436
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  442
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  451
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αμωμους και αγιους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  459
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  462
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  467
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  506
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου εις το ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  606
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι {ημας και /ημας αγιους και } αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  629
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  636
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  664
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  665
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον του θυ εν αγαπη  915
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1069
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1108
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1115
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αμωμους και αγιους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1127
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1175
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1240
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1241
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1245
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1311
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1319
καθως εξελεξατο ημας  1398
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1490
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1505
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1509
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1573
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1611
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1617
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1678
καδθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1718
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1721
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους αμωμους κατενωπιον του θυ εν αγαπη  1729
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1739
καθως και εξελεγξατω ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1751
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1831
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1834
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν {απη /αγαπη }  1836
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1837
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ιναι ημας αγιους και αμωμους κατενοπιον αυτου εν αγαπη  1838
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1840
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1851
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1860
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1877
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1881
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1886
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1893
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1908
εν αγαπη  1910
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1912
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1913
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι υμας αγιους και αμομους κατενωπιων αυτου εν αγαπη  1918
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1939
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1959
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1962
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1963
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1985
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ινα ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1987
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1991
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1996
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  1999
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προς καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2004
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2005
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2008
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2011
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2012
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2127
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2138
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2180
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2243
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ κατα[βολης] κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2344
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2352
καθως εξελεξατο ημας εαυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2400
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενοπιον αυτου εν αγαπη  2464
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2492
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2495
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2516
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2523
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2544
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2576
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2805
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2853
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2892
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  2865S
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  L156-M12D16
καθως και εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  L169-S2W16D5
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενοπιον αυτου εν αγαπη  L169-M12D16
καθως και εξελε ξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν α γαπη  L587-S2W16D5
καθως και εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  L809-S2W16D5
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  L1159-S2W16D5
καθως και εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  L1178-S2W16D4
καθως και εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  L1188-S2W16D5
καθως και εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  L1440-S2W16D4
καθως και εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  L2010-S2W16D5
καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη  L2058-S2W16D5
καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου , εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ ,  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0285 0320 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.5
προορισας ημας εις υιοθεσιαν ιηυ χρυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  P46
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  01
προορισας ημας · εις υιοθεσιαν · δια ιυ χυ εις αυτον · κατα την ευδοκια(ν) του θεληματος αυτου ·  02
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια χυ ιυ εις αυτον · κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  03
{προωρισας /προορισας } ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  06
προορεισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του {θελιματος /θεληματος } αυτου  010
{προορειασας /προορεισας } ημας · εις υιοθεσιαν δια ιυ χρυ εις · αυτον κατα την · ευδοκιαν του θεληματος αυτου  012
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον : κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου .  018
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου ·  020
προωρισας ημας · εις υιωθεσιαν · δια ιυ χυ εις αυτον · κατα τη(ν) ευδοκιαν του θεληματος αυτ(ου) ·  025
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτο(ν) κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου ·  044
προορισας ημ(ας) εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου ·  056
προορισας {υμας /ημας } εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματο(ς) αυτου ·  0142
προορισας ημας εις υιοθεσιαν · δια ιυ χυ εις αυτον · κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου ·  0150
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον : κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  0151
προ ορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον . κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου ·  0278
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  0319
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον : κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  075S
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  6
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  18
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  33
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  35
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  38
προορισας υμας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  61
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιησου χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  69
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  81
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  88
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  93
προορισας ημας εις υιοθεσι[α]ν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδο[κ]ιαν του θεληματος αυτου  94
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  102
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  104
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  177
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  181
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  203
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  218
[προορι]σας εις υιοθεσιαν [δια] [ιυ] χυ εις αυτον κα[τα] [την] ευδοκιαν του θε[λημα]τος αυτου  256
προορησας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  263
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιησου χριστου εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  296
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  322
προωρησας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  326
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  330
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  337
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  363
προορισας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  365
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  383
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  398
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  424
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  436
προωρισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  442
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  451
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  459
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  462
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  467
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  506
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  606
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  629
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  636
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  664
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  665
προορισας ημας εις υιθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  915
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1069
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1108
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1115
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1127
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1175
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1240
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1241
προωρισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1245
προορισας ημας εις υιοθεσιαν {δια /δια } ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1311
προορισας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1319
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1490
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εν αυτω κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1505
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1509
προορισας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1573
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1611
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1617
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1678
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1718
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1721
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1729
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1739
προορεισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1751
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1831
προορησας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1834
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1836
προωρησας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1837
πρ[ο]ορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1838
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1840
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1851
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1860
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1877
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1881
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1886
προωρισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1893
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1908
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον εν αγαπη φησιν προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον εν αγαπη προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1910
προωρισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1912
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1913
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θελιματος αυτου  1918
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1939
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1959
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1962
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1963
προωρισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1985
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1987
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1991
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1996
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  1999
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2004
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2005
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2008
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2011
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2012
προορισας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2127
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2138
προωρισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2180
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2243
προορισας υμας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2344
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2352
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2400
προορησας ημας εις υοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκειαν του θεληματος αυτου  2464
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2492
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εν αυτω κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2495
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2516
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2523
προωρισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2544
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2576
προωρισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2805
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2853
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2892
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  2865S
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  L156-M12D16
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  L169-S2W16D5
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  L169-M12D16
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδο κιαν του θεληματος αυτου  L587-S2W16D5
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  L809-S2W16D5
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  L1159-S2W16D5
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  L1178-S2W16D4
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  L1188-S2W16D5
προορισας ημας εις υιωθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  L1440-S2W16D4
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου  L2010-S2W16D5
προορισας ημας εις υιοθεσιαν δια ιυ χυ εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληματος ατου  L2058-S2W16D5
προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν , κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ,  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0285 0320 1398 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.6
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριστωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  P46
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου {ης /εν η } εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  01
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου · ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω ·  02
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω ·  03
εις επαινον της δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω {υιω αυτου /υιω αυτου }  06
εις {επενον /επαινον } δοξης της χαριτος αυτου εν εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω υιω αυτου  010
εις επαινον · δοξης της χαριτος αυτου · εν η · εχαριτωσεν ημας εν · τω · ηγαπημενω υιω · αυτου ·  012
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου · εν η εχαριτωσεν ημας : εν τω ηγαπημενω ·  018
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου · εν η εχαριτωσεν ημας · εν τω ηγαπημενω ·  020
εις επενον δοξης της χαριτος αυτου · ης , εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω ·  025
εις επαινον της δοξης της χαριτος αυτου · εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω ·  044
εις επαινον δοξης της χαριτος · εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω ·  056
εις επαινον δοξης της χαριτος · εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω ·  0142
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου . ης εχαριτωσεν ημας · εν τω ηγαπημενω ·  0150
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου , εν η εχαριτωσεν ημ(ας) : εν τω ηγαπημενω ·  0151
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου · ης , εχαριτωσεν ημας εν τωι ηγαπημενωι ·  0278
εις επαινον της δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω {υιω αυτου /[deletion]}  0319
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτ(ου) : ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω :  075S
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαρισατο ημας εν τω ηγαπημενω  1
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  6
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  18
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  33
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  35
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου {ης /εν η } εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  38
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  61
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  69
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  81
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαρητωσεν ημας εν τω ηγαπιμενω  88
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  93
εις επαινον [δ]οξης της χαριτος αυτου εν η εχαρι[τ]ωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  94
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  102
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  104
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  177
εις επαινον δοξις της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  181
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  203
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  218
εις [επαινον] δοξης της χαρι[τος] [αυτ]ου ης εχαριτω[σεν] [ημα]ς εν τω ηγαπη[μενω]  256
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαρητωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  263
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  296
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  322
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  326
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω υιω αυτου  330
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  337
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  363
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  365
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  383
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  398
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου {εν η /ης } εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  424
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  436
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  442
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω υιω αυτου  451
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  459
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  462
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  467
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  506
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  606
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω υιω αυτου  629
{[omission]/εις επενον δοξης της χαριτος αυτου } ενι εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  636
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  664
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  665
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαρητωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  915
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1069
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1108
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1115
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1127
και εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1175
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν ω εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1240
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1241
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1245
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1311
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαρισατο ημας εν τω ηγαπημενω  1319
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1490
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1505
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1509
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1573
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1611
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1617
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1678
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1718
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαρητωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1721
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1729
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1739
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαρητωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1751
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1831
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαρησεν ημας εν τω ηγαπημενω  1834
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1836
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1837
εις επενον δοξης της χαρητος αυτου ενι εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1838
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1840
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1851
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1860
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1877
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαρισατο ημας εν τω ηγαπημενω  1881
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν ω εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1886
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1893
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1908
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου φησιν εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω δια του ηγαπημενου φησιν  1910-1
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1910-2
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1912
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου και εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1913
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαρητωσεν ημας εν τω ηγαπιμενω  1918
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1939
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1959
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1962
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1963
και εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1985
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1987
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1991
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1996
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  1999
εν η εχαριτωσεν εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ημας εν τω ηγαπημενω  2004
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2005
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2008
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2011
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2012
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2127
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2138
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2180
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2243
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2344
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2352
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω υιω αυτου  2400
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαρητοσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2464
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2492
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω αγαπημενω  2495
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω υιω αυτου  2516
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2523
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2544
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω υιω αυτου  2576
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2805
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2853
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2892
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  2865S
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  L156-M12D16
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  L169-S2W16D5
εις επενον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  L169-M12D16
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαρι τωσεν ημας εν τω ηγα πημενω  L587-S2W16D5
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  L809-S2W16D5
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  L1159-S2W16D5
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπιμενω  L1178-S2W16D4
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτοσεν ημας εν τω ηγαπημενω  L1188-S2W16D5
εις επαινον δοξης της χαρητος αυτου εν η εχαρητωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  L1440-S2W16D4
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  L2010-S2W16D5
εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω  L2058-S2W16D5
εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ , ἐν ᾗ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ ·  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0285 0320 1398 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.7
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  P46
εν ω {εσχομεν /εχομεν } την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματω(ν) κατα {το πλουτος /τον πλουτον } της χαριτος αυτου  01
εν ω εχομεν τη(ν) απολυτρωσιν · δια του αιματος αυτου · την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πλουτος της χρηστοτητος αυτου  02
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων · κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  03
εν ω {εσχομεν /εχομεν } την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα {το πλουτος /τον πλουτον /το πλουτος } της χαριτος αυτου  06
εν ω εχομεν την {απολυτροσιν /απολυτρωσιν } δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα του πλουτος της χαριτως αυτου  010
εν ω · εχομεν την {ααπολυτρωσιν /απολυτρωσιν } δια του αιματος αυτου την · αφεσιν · των · παραπτωματων · κατα του πλουτος της χαριτος αυτου  012
εν ω , εχομεν την απολυτρωσιν . δια του αιματος αυτου · την αφεσιν των παραπτωματων · κατα τον πλουτον της χαριτος αυτ(ου) .  018
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν · δια του αιματος αυτου · την αφεσιν τω(ν) παραπτωματων · κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου ·  020
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου · την αφεσιν των παραπτωματων · κατα το πλουτος . της χαριτος αυτου ·  025
εν ω εσχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου ·  044
εν ω εχομεν τ(ην) απολυτρωσιν δι αιματος αυτου · την αφεσιν των παραπτωματων . κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  056
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δι αιματος αυτου · την αφεσιν των παραπτωματ(ων) · κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  0142
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου . την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου ·  0150
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων · κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου ·  0151
εν , ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων . κατα {των /τον } πλουτο(ν) της χαριτος αυτου ·  0278
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα {το πλουτο /τον πλουτον } της χαριτος αυτου  0319
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου : την αφε(σιν) τ(ων) παραπτωματων · κατα το πλουτος της χαριτο(ς) αυτ(ου) :  075S
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  6
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  18
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πληθος της χαριτος αυτου  33
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  35
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  38
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  61
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  69
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  81
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  88
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  93
εν ω εσχομεν την απολυτρωσιν δια του αι[μ]ατος αυτου την αφεσιν των παραπτω[μ]ατων κατα τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου  94
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  102
εν ω εσχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  104
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων και τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου  177
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  181
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της {χρηστοτητος /χαριτος } αυτου  203
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  218
εν ω εχομεν την [απολυ]τρωσιν δια του [αιματο]ς αυτου την α[φεσιν] των παραπτω[ματ]ων κατα τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου  256
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χριστοτητος αυτου  263
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  296
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  322
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  326
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  330
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων και τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου  337
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  363
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των πταισματων κατα τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου  365
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων και τον πλουτον της χαριτος αυτου  383
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  398
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα {τον πλουτον /το πλουτος } της χαριτος αυτου  424
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  436
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων ημων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  442
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  451
εν ω εσχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  459
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  462
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων {κατα το πληθος /κατα τον πλουτον } της χαριτος αυτου  467
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  506
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματος κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  606
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  629
εν ω εχομεν {δια /[deletion]} την απολυτρωσιν {[omission]/δια } του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  636
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  664
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  665
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  915
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1069
εν ω εσχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1108
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1115
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1127
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1175
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1240
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1241
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1245
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1311
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου  1319
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1490
εν ω εσχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1505
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1509
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου  1573
εν ω εσχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1611
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1617
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν εν τω αιματι αυτου την αφεσι των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1678
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1718
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα των πλουτον της χαριτος αυτου  1721
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1729
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  1739
εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1751
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος {[...]/του χυ } την αφεσιν των παραπτωματων κατα {το[...] /τον πλουτον } της χαριτος αυτου  1831
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1834
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1836
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1837
εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  1838
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν εν τω αιματι αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1840
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1851
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1860
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1877
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1881
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1886
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1893
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  1908
εν ω εσχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  1910-1
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1910-2
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1912
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1913
εν ω εχωμεν την απολυτρωσην δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαρητος αυτου  1918
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1939
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1959
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1962
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1963
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1985
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1987
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του [αιματος] [αυτου] [την] αφεσιν των αμαρτηματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1991
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1996
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  1999
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου  2004
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  2005
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν εν τω αιματι αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2008
εν ω εσχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου  2011
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2012
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χρηστοτητος αυτου  2127
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2138
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2180
χωμεν την απολυτρωσι δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2243
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2344
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2352
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των πλημμεληματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2400
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα το πλουτος της χαριτος αυτου  2464
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια το[υ] [αιμα]τος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2492
εν ω εσχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2495
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2516
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2523
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2544
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2576
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2805
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2853
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2892
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των {παραπτωματων /παραπτωματων } κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  2865S
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L156-M12D16
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L169-S2W16D5
αδελφοι εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος του χυ την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L169-S2W16D6
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L169-M12D16
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την α φεσιν των παραπτωμα των κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L587-S2W16D5
αδελφοι εχομεν την απολυ τρωσιν δια του αιματος του χυ την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L587-S2W16D6
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L809-S2W16D5
αδελφοι εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος του χυ την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L809-S2W16D6
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L1159-S2W16D5
αδελφοι εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος {αυτου /του } χυ την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L1159-S2W16D6
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L1178-S2W16D4
αδελφοι εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος του χυ την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L1178-S2W16D5
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L1188-S2W16D5
αδελφοι εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος του χυ την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L1188-S2W16D6
εν ω εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L1440-S2W16D4
αδελφοι εχωμεν την απολυτρωσιν δια του αιματος του ηγαπημενου ιυ την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαρητος αυτου  L1440-S2W16D5
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L2010-S2W16D5
αδελφοι εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος του χυ την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L2010-S2W16D6
εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L2058-S2W16D5
αδελφοι εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου  L2058-S2W16D6
ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ , τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων , κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ,  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0285 0320 1398 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.8
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  P46
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  01
ης επερισσευσεν εις ημας · εν παση σοφια και φρονησει ·  02
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει ·  03
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  06
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  010
ης επερισσευσεν εις ημας εν · παση σοφια και φρονησει  012
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει :  018
ης , επερισσευσεν εις ημας · εν παση σοφια και φρονησει ·  020
εν παση σοφια και φρονησει ·  025
ης επερισσευσεν ημας εν παση σοφια και φρονησει ·  044
ης επερισσευσεν εις ημας · εν παση σοφια (και) φρονησει  056
ης επερισσευσεν εις ημας · εν παση σοφια (και) φρονησει  0142
η επερισσευσεν εις ημας · εν παση σοφια και φρονηση ·  0150
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει :  0151
ης , επερισσευσεν εις ημας εν πασηι σοφιαι κ(αι) φρονησει · [...] 0278
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  0319
ης επερισσευσεν εις ημας · εν πασι σοφια και φρονησει  075S
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  6
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  18
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και γνωσει  33
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  35
ης επερισευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  38
{ης /[deletion]} ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  61
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  69
ης επερισσευσεν εις ημας εν πασι σοφια και φρονησει  81
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  88
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  93
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σ[ο]φια και φρονησει  94
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  102
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  104
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  177
ης επερισσευσεν εις ημας εν πασι σοφια και φρονησει  181
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  203
ης επερισσευεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  218
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  256
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  263
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  296
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  322
εις επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  326
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  330
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  337
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  363
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  365
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  383
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  398
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια {και /και } φρονησει  424
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  436
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  442
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  451
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  459
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  462
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  467
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  506
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  606
ης {επερισευσεν /επερισσευσεν } εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  629
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  636
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  664
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  665
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  915
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1069
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1108
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1115
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1127
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1175
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1240
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1241
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1245
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και γνωσει  1311
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1319
εν παση σοφια και φρονησει  1398
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1490
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1505
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1509
ης περιεσσευσεν ημας εν παση σοφια και φρονησει  1573
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1611
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1617
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1678
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1718
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1721
ης επερισευσεν εις ημας εν πασι σοφια και φρονησει  1729
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1739
ης επερισευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1751
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1831
ης επερισσευσευσεν εις ημας εν {πασιν /πασι } σοφια και φρονησει  1834
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1836
εις επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1837
ης επερισευσεν εις ημας εν παση σωφια και φρωνισει  1838
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1840
ης επερισσευσε εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1851
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1860
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1877
ης επερισευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1881
ης επερισευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1886
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1893
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1908
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1910
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και συνεσει  1912
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1913
ης επερισευσεν εις ημας εν παση σωφια και φρωνησει  1918
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1939
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1959
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1962
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1963
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1985
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1987
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1991
ης επερισευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1996
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  1999
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2004
ης περιεσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2005
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2008
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2011
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2012
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2127
ης επερισσευσεν ημας εν παση σοφια και φρονησει  2138
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2180
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2243
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2344
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2352
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2400
ης επερισευσεν εις ημας εν πασει σοφια και φρονησει  2464
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2492
ης περιεσσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2495
ης περιεσσευσεν εις ημας εν πασει σοφια και φρονησει  2516
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2523
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2544
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2576
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2805
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2853
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2892
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  2865S
ης επερισευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L156-M12D16
ης επερισευσεν εις ημας εν πασι σοφια και φρονησει  L169-S2W16D5
ης επερισευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L169-S2W16D6
ης περιεσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L169-M12D16
ης ε περισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρο νησει  L587-S2W16D5
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L587-S2W16D6
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L809-S2W16D5
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L809-S2W16D6
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L1159-S2W16D5
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L1159-S2W16D6
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονισει  L1178-S2W16D4
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L1178-S2W16D5
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L1188-S2W16D5
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L1188-S2W16D6
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L1440-S2W16D4
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L1440-S2W16D5
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L2010-S2W16D5
ης επερισσευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L2010-S2W16D6
η επερισευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L2058-S2W16D5
ης επερισευσεν εις ημας εν παση σοφια και φρονησει  L2058-S2W16D6
ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει ,  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0285 0320 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.9
γνωρισας ημειν το μυστηριον του θεληματος κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  P46
γνωρισας ημι(ν) το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  01
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου · {εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου / κατα την ευδοκιαν αυτου } ην προεθετο εν αυτω ·  02
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου · κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  03
γνωρισας ημιν {τουτο το μυστεριον /το μυστεριον /το μυστηριον } του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν ην προεθετο εν αυτω  06
γνωρεισαι ημιν το μυστηριον του {θελιματος /θεληματος } αυτου κατα την ευδοκιαν ην προεθετο εν αυτου  010
γνωρεισαι ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την · ευδοκιαν ην · προεθετο εν αυτω  012
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου : κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου . ην προεθετο εν αυτω  018
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτ(ου) · κατα την ευδοκιαν αυτου · ην προεθετο εν αυτω ·  020
γνωρισας ημιν το μυστηριον . του θεληματος αυτου · κατα την ευδοκιαν αυτου · ην προεθετο εν εαυτω .  025
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου . κατα την ευδοκιαν αυτου · ην προεθετο εν αυτω  044
γνωρισ(ας) ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου · κατα την ευδοκιαν αυτου ην εθετο εν αυτωι  056
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου · κατα την ευδοκιαν αυτου ην εθετο εν αυτωι ·  0142
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου · κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  0150
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου : κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου ην προεθετο εν αυτω .  0151
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν ην προεθετο εν αυτω  0319
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου : κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω :  075S
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  6
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  18
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  33
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  35
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  38
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  61
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  69
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  81
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  88
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  93
γνωρισας ημιν το μ[υ]στηριον του θεληματος αυτου κατα τη[ν] ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  94
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  102
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  104
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  177
γνωρησας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  181
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  203
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  218
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  256
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  263
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  296
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  322
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  326
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  330
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  337
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  363
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  365
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  383
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  398
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  424
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  436
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  442
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  451
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  459
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  462
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  467
γνωρησας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  506
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  606
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  629
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  636
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  664
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  665
γνωρησας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  915
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1069
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1108
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1115
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1127
γνωρησας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προσεθετο εν αυτω  1175
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1240
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1241
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεετο εν αυτω  1245
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1311
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1319
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1398
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1490
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1505
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1509
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1573
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1611
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1617
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1678
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1718
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την αυτου ευδοκιαν ην προεθετο εν αυτω  1721
γνωρισας υμιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1729
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1739
γνωρησας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1751
{γνωρισ[...] /γνωρισας } ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1831
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1834
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1836
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1837
γνωρησας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προσεθετο εν αυτω  1838
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1840
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1851
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1860
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1877
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1881
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1886
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1893
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1908
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου παλιν κατα την ευδοκιαν αυτου φησιν ην προεθετο εν αυτω  1910
γνωρησας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1912
γνωρισαι ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1913
γνωρισας ημιν το μηστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετω εν αυτω  1918
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1939
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1959
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1962
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1963
γνωρισει ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1985
γνωρισαι ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1987
γνωρισαι ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1991
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1996
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  1999
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετω εν αυτω  2004
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2005
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2008
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2011
γνωρισας ημας το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2012
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2127
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2138
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2180
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2243
γνω[ρι]σας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2344
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2352
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν [α]υτου ην προεθετο εν αυτω  2400
γνωρησας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2464
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2492
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2495
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2516
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2523
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2544
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2576
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2805
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2853
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2892
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  2865S
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  L156-M12D16
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου  L169-S2W16D5
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  L169-S2W16D6
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  L169-M12D16
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θελη ματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου  L587-S2W16D5
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  L587-S2W16D6
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου  L809-S2W16D5
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  L809-S2W16D6
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου  L1159-S2W16D5
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  L1159-S2W16D6
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου  L1178-S2W16D4
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  L1178-S2W16D5
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου  L1188-S2W16D5
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο αυτω  L1188-S2W16D6
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου  L1440-S2W16D4
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  L1440-S2W16D5
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκ[ι][αν] αυτου  L2010-S2W16D5
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  L2010-S2W16D6
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου  L2058-S2W16D5
γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω  L2058-S2W16D6
γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ , κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ , ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0278 0285 0320 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.10
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφ[αλαιω]σασθαι τα παντα εν τω χρω τα επι [τοις] [ου]ρανοις και τα ε[πι] της γης [εν] [αυτω]  P46
{εις /[deletion]} εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθε τα παντα εν τω χω τα {επι / τε εν } τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  01
κατα τη(ν) οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθε τα παντα εν τω χω τα ε(ν) τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω ·  02
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων · ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω ·  03
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλεωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  06
{ει /εις } οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφελεωσασθαι τα παντα εν τω χρω τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  010
εις οικονομιαν του πληρωματος των · καιρων ανακεφαλεωσασθαι · τα · παντα εν · τω · χρω · τα · εν τοις · ουρανοις και · τα · επι της γης εν αυτω  012
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων : ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω . τα εν τοις ουνοις κ(αι) τα επι της γης εν αυτω :  018
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων · ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω · τα επι τοις ουρανοις , και τα επι της γης εν αυτω ·  020
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων . ανακεφαλεωσασθαι τα παντα εν τω χω · τα εν τοις ουνοις . κ(αι) τα επι της γης εν αυτω ·  025
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων · ανακεφαλαιουσθαι τα παντα εν τω χω · τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω ·  044
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων · ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω · τα επι τοις ουνοις (και) τα επι της γης εν αυτω ·  056
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων · ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω · τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω ·  0142
εις οικονομιαν του πληρωματος τον καιρον · ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω :  0150
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρω(ν) ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω · τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω :  0151
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλεωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  0319
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρ(ων) : ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης : εν αυτω :  075S
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  6
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  18
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  33
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  35
εις οικονομια του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  38
εις οικονομιαν του {πληρω /[deletion]} πληρωματος των {καιρων /καιρων } ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν {[omission]/τω } χω τα {[omission]/τε /τε } εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  61
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα τε εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  69
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  81
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω τα εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  88
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  93
εις οικονομιαν του πληρωματος τω[ν] καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  94
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  102
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  104
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  177
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  181
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  203
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  218
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  256
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  263
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χριστω τα τε εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  296
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα τε εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  322
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθε τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  326
εις εικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  330
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  337
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  363
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  365
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  383
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  398
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  424
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  436
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων {ανακαφαλαιωσασθαι /ανακεφαλαιωσασθαι } τα παντα εν χω τα εν τω ουνω και τα επι της γης εν αυτω  442
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και επι της γης εν αυτω  451
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  459
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω ιυ τα τε εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  462
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  467
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  506
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εις χν τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  606
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  629
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  636
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  664
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  665
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  915
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  1069
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1108
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις {και τα επι τοις ουνοις /[deletion]} και τα επι της γης εν αυτω  1115
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1127
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1175
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα τε εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1240
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1241
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1245
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι τα επι της γης εν αυτω  1311
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  1319
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1398
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα τε εν {[omission]/τοις } ουνοις και τα επι γης εν αυτω  1490
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και επι της γης εν αυτω  1505
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων {ανακεφαλειωσασθαι /ανακεφαλαιωσασθαι } τα παντα εν χω τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  1509
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1573
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1611
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1617
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1678
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1718
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα τε εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1721
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1729
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1739
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1751
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα τε εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  1831
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1834
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1836
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1837
εις οικονομιαν του πληρωματος των κερων ανακεφαλεωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1838
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  1840
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1851
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα τε εν τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  1860
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1877
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  1881
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακαιφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα τε εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1886
εις κοινωνιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιουσθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1893
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1908
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1910-1
ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1910-2
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1912
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1913
εις οικονομιαν πληρωματος των κερων ανακεφαλαιοσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1918
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1939
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  1959
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χριστω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1962
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1963
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ινα κεφαλαιωσασθε παντα εν τω χω τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  1985
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1987
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1991
εις οικονομιαν του πληρωματος των {καιρον /καιρων } ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1996
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  1999
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2004
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2005
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2008
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2011
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθε τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2012
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2127
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2138
εις οικονομιαν του πληρωματος τον καιρον ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2180
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2243
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω ιυ τα {τε /[deletion]} εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2344
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2352
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2400
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλεωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2464
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2492
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και επι της γης εν αυτω  2495
εις οικονομιαν του πληρωματος αυτου των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2516
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακαιφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  2523
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2544
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι γης εν αυτω  2576
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2805
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω ιυ τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2853
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω ιυ τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2892
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  2865S
αδελφοι προεθετο ο θς εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  L156-S3W6D5
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  L156-M12D16
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  L169-S2W16D6
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  L169-M12D16
εις οικονομιαν του πλη ρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  L587-S2W16D6
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  L809-S2W16D6
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  L1159-S2W16D6
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουρανοις και τα επι της γης εν αυτω  L1178-S2W16D5
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  L1188-S2W16D6
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  L1440-S2W16D5
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα επι τοις ουνοις και τα επι της γης  L2010-S2W16D6
εις οικονομιαν του πληρωματος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω τα τε εν τοις ουνοις και τα επι της γης εν αυτω  L2058-S2W16D6
εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν , ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ , τά τε ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ·  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0278 0285 0320 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.11
[εν] [ω] και εκληρωθ[ημεν] [προορισθεντες] [κατα] π[ροθεσιν] [του] [τα] [παντα] [ενεργουντος] [κατα]  P46
[...][εν] ω {[omission]/και } εκληρω[θημεν] [προορισθεντες] [κ]ατα πρ[ο]θε[σιν] [του] [τα] [παντα] [ενεργο]υντος κατα [την] [βουλην] [του] [θελη]ματος αυτου  P92
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  01
εν ω και εκληθημε(ν) προορισθεντες · κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου ·  02
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος · κατα την βουλην του θεληματος αυτου ·  03
εν ω και εκληθημεν {προωρισθεντες /προορισθεντες } κατα {την /[deletion]/[deletion]/την } προθεσιν του θυ του {[omission]/τα } παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  06
εν ω κ(αι) {εκληθησαμεν /εκληθημεν } προορισθεντες κατα την προθεσιν του θυ τ(ου) παντα ενεργουντες κατα την βουλην του θεληματος αυτου  010
εν · ω και εκληθημεν προορισθεντες κατα την · προθεσιν του θυ · του παντα ενεργουντος κατα την · βουλην του θεληματος αυτου  012
εν ω και εκληρωθημε(ν) προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος . κατα την βουλην του θεληματος αυτου ·  018
εν ω και εκληρωθημεν προορισθε(ν)τες · κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος · κατα την βουλην του θεληματος αυτου ·  020
εν ω , και εκληρωθημεν προορισθεντες · κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος · κατα την βουλη(ν) του θεληματος αυτου ·  025
εν ω εκληρωθημε(ν) · προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου ·  044
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου ·  056
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου ·  0142
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ · του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου .  0150
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου ·  0151
εν ω και εκληθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  0319
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες : κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος : κατα την βουλην του θεληματος αυτου :  075S
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  6
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  18
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  33
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα ππαντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  35
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  38
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  61
εν ω και εκληρωθημεν προωρισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος {[omission]/κατα την βουλην του θελεματος αυτου }  69
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  81
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  88
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  93
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντε[ς] κατα προθεσιν θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θ[ε]ληματος αυτου  94
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  102
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  104
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  177
εν ω και εκληροθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  181
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  203
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  218
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  256
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  263
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  296
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  322
εν ω και εκληρωθημεν προωρισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  326
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  330
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  337
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  363
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  365
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  383
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  398
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  424
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  436
εν ω και εκληρωθημεν προωρισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  442
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  451
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  459
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  462
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  467
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  506
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  606
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  629
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  636
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  664
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  665
εν ω και εκληρωθητε προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  915
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1069
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1108
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1115
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1127
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα εν πασιν ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1175
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1240
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1241
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1245
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα βουλην του θεληματος αυτου  1311
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1319
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1398
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα την προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1490
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1505
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1509
εν ω επληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1573
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1611
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1617
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1678
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1718
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα την προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1721
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1729
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1739
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντος κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1751
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα την προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1831
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1834
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1836
εν ω και εκληρωθημεν προωρισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1837
εν ω και εκληθημεν προορισθεντες κατα προσωπον του θυ και του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1838
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλησιν του θεληματος αυτου  1840
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1851
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1860
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν θυ του τα παντα εν πασιν ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1877
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1881
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1886
εν ω και εκληρωθημεν προωρισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1893
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1908
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1910
εν ω και εκληρωθημεν προωρισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1912
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1913
εν ω και εκληροθημεν προορισθενταις κατα προσωπον του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1918
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1939
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1959
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1962
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1963
εν ω και εκληρωθημεν προωρισθεντες κατα προθεσιν του παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1985
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1987
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες του τα παντα ενεργουντος κατα τ[ην] βου[λην] του θεληματος αυτου  1991
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1996
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  1999
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2004
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2005
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2008
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2011
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2012
εν ω εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2127
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2138
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2180
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσι του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2243
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2344
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2352
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2400
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2464
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2492
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2495
εν ω και εκληθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2516
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θυ του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2523
εν ω και εκληρωθημεν προωρισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2544
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος θυ κατα {[omission]/την } βουλην του θεληματος αυτου  2576
εν ω και εκληρωθημεν προωρισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2805
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2853
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2892
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  2865S
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L156-M12D16
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L156-S3W6D5
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L169-S2W16D6
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L169-M12D16
εν ω και ε κληρωθημεν προωρισθεν τες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L587-S2W16D6
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L809-S2W16D6
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L1159-S2W16D6
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L1178-S2W16D5
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L1188-S2W16D6
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L1440-S2W16D5
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L2010-S2W16D6
εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντε κατα την προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου  L2058-S2W16D6
ἐν αὐτῷ , ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν , προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ,  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0278 0285 0320 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.12
προηλπικοτας εν τω χρω  P46
[εις] [το] [ειναι] [ημας] [εις] [επα]ινον δοξης [αυτου] [τους] [προηλπικο]τας εν τω χρω  P92
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας ε(ν) τω χω ·  01
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου · τους προηλπικοτας εν τω χω ·  02
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω ·  03
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης {[omission]/αυτου } τους προηλπικοτας εν τω χω  06
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης τους προηλπικοτας εν χρω  010
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης τους προηλπικοτας εν χρω  012
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου . τους προηλπικοτας εν τω χω ·  018
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου · τους προηλπικοτας εν τω χω ·  020
εις το ειναι ημας εις επενον δοξης αυτου τους προηλπηκοτας εν τω χω ·  025
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου · τους προηλπικοτας εν τω χω ·  044
εις το ειναι υμας εις επαινον δοξης αυτου · τους προηλπικοτας εν τω χωι ·  056
εις το ειναι υμας εις επαινον δοξης αυτου · τους προηλπικοτας εν τωι χωι ·  0142
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου . τους προηλπικοτας εν τω χω ·  0150
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω :  0151
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  0319
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω :  075S
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν χω  1
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  6
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  18
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  33
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  35
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  38
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  61
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  69
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  81
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  88
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  93
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  94
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  102
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν χω  104
εις το ειναι ημας επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  177
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικωτας εν τω χω  181
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  203
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  218
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  256
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  263
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χριστω  296
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  322
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  326
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  330
εις το ειναι ημας επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  337
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  363
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν χω  365
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  383
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  398
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  424
εις το {[omission]/ειναι } ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  436
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  442
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  451
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν χω  459
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  462
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  467
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  506
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  606
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  629
εις το ειναι ημας εις επαινον {[omission]/της } δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  636
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  664
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  665
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  915
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1069
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1108
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1115
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1127
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1175
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1240
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1241
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1245
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προελπικοτας εν τω χω  1311
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1319
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1398
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1490
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν χω  1505
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1509
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1573
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1611
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1617
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1678
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1718
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1721
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1729
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1739
εις το ειναι ημας εις αιπενον της δοξης αυτου τους προηλπηκωτας εν τω χω  1751
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1831
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπηκοτας εν τω χω  1834
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1836
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1837
εις το ειναι ημας εις αιπαινον δοξης αυτου τους προηλπικωτας εν χω  1838
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1840
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1851
εις το ειναι ημας εις επαινον {[omission]/της } δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1860
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1877
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1881
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1886
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1893
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1908
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1910
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1912
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1913
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προσηλκοτας εν τω χω  1918
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1939
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1959
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1962
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1963
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1985
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1987
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1991
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1996
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  1999
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2004
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2005
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπηκοτας εν τω χω  2008
εις το ειναι {[omission]/ημας } εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2011
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2012
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2127
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2138
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2180
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2243
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2344
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2352
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προβαπτικοτας εν τω χω  2400
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2464
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2492
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν χω  2495
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προελπικοτας εν τω χω  2516
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2523
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2544
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2576
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2805
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2853
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2892
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  2865S
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  L156-S3W6D5
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου  L156-M12D16
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  L169-S2W16D6
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  L169-M12D16
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  L587-S2W16D6
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  L809-S2W16D6
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  L1159-S2W16D6
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικωτας εν τω χω  L1178-S2W16D5
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  L1188-S2W16D6
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπηκοτας εν τω χω  L1440-S2W16D5
εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  L2010-S2W16D6
εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χω  L2058-S2W16D6
εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ , τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ ·  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0278 0285 0320 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.13
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  P46
[εν] [ω] [και] [υμεις] [ακουσαν]τες τον [λο][γον] [της] [αληθειας] [το] [ευαγγ]ελιον τ[ης]  P92
εν ω και {υμις /ημις /υμις } ακουσαντες τον λογον της αληθιας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  01
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας · το ευαγγελιον της σωτηριας υμω(ν) εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω ·  02
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων · εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθη τω πνευματι της επαγγελιας τω αγιω ·  03
εν ω και {υμις /υμεις } ακουσαντες τον λογον της {αληθιας /αληθειας } το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  06
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθιας το ευαγγελιον σωτηριας υμων εν ω πιστευσαντες εσφραγισθιται τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  010
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της · αληθιας · το ευαγγελιον · σωτηριας υμον εν ω · πιστευσαντες εσφραγισθηται τω πνι της · επαγγελιας τω αγιω ·  012
εν ω και ημεις ακουσα(ν)τες τον λογον της αληθειας · το ευαγγελιον της σριας ημων . εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε . τω πνι της επαγγελιας τω αγιω :  018
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας · το ευαγγελιον της σριας υμων · εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω ·  020
εν ω , και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας · το ευαγγελιον της σριας υμων · εν ω , και πιστευσαντες . εσφραγισθηται . τω πνι της επαγγελιας τω αγιω ·  025
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων · εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της αληθειας τω αγιω ·  044
εν ω (και) υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας · το ευαγγελιον της σριας υμων · εν ω (και) πιστευσαντες εσφραγισθητε τωι πνι της επαγγελιας τω αγιω ·  056
εν ω (και) υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας · το ευαγγελιον της σριας υμων · εν ω (και) πιστευσαντες εσφραγισθητε τωι πνι της επαγγελιας τω αγιω ·  0142
εν ω και υμεις ακουσαντες · τον λογον της αληθειας · το ευαγγελιον της σωτηριας υμων . εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνευματι της επαγγελιας τω αγιω ·  0150
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας · το ευαγγελιον της σωτηριας υμων · εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε · τω πνι της επαγγελιας τω αγιω :  0151
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  0319
[...]το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω πιστευσαντες · εσφραγησθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω ˙  0320
εν ω και υμεις ακουσαντες : τον λογον της αληθειας : το ευαγγελιον της σωτηριας υμ(ων) : εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω :  075S
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  6
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  18
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  33
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  35
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  38
εν ω και {ημεις /υμεις } ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας {ημων /[deletion]} υμων εν ω {[omission]/και } πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  61
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνευματι της επαγγελιας τω αγιω  69
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας {των αγιων /τω αγιω }  81
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  88
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  93
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ε[υαγ]γελιον της σριας υμων εν ω και πιστ[ευ]σαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  94
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  102
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  104
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  177
εν ω και {ημεις /υμεις } ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθηται τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  181
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  203
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  218
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  256
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  263
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνευματι της επαγγελιας τω αγιω  296
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  322
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  326
εν η και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  330
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  337
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  363
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  365
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  383
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  398
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  424
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  436
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  442
εν η και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  451
εν ω και {ημεις /υμεις } ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  459
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  462
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  467
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  506
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  606
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  629
εν ω και {ημεις /υμεις } ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  636
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  664
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  665
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  915
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1069
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1108
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1115
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1127
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1175
εν ω και {ημεις /υμεις } ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1240
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1241
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1245
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1311
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1319
εν η και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1398
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1490
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1505
εν ω και {ημεις /υμεις } ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας {ημων /υμων } εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε εν τω πνι της επαγγελειας τω αγιω  1509
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1573
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1611
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1617
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1678
εν ω και {η /υμεις } ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1718
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1721
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας τω ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες {εσφραγισθημεν /εσφραγισθητε } τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1729
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1739
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1751
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της {[...]/σριας ημων } εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1831
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1834
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1836
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1837
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σοτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνα της επαγγελιας τω αγιω  1838
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1840
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1851
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1860
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1877
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1881
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1886
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1893
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1908
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων ο εστιν αρραβων της κληρονομιας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1910
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1912
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1913
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθηας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθηται τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1918
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1939
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1959
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1962
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1963
εν ω και υμας ακουσαντας τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνευματι της επαγγελιας τω αγιω  1985
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1987
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε  1991
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1996
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  1999
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2004
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2005
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2008
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2011
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας {ημων /υμων } εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2012
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2127
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας των αγιων  2138
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2180
εν ω και {ημεις /υμεις } ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της {σωτηριας /σριας } υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2243
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2344
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2352
εν η και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2400
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2464
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2492
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2495
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας των αγιων  2516
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2523
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2544
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2576
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2805
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2853
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2892
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  2865S
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας ημων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  L156-S3W6D5
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  L169-S2W16D6
εν ω και ημεις ακουσαν τες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαν τες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  L587-S2W16D6
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  L809-S2W16D6
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σηριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  L1159-S2W16D6
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  L1178-S2W16D5
εν ω και ημεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  L1188-S2W16D6
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της σριας το ευαγγελιον της βασιλειας εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  L1440-S2W16D5
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  L2010-S2W16D6
εν ω και υμεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σριας υμων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνι της επαγγελιας τω αγιω  L2058-S2W16D6
ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς , ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας , τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν , - ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ Ἁγίῳ ,  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0278 0285 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.14
ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  P46
ος εστι(ν) αρραβων της κληρονομιας ημω(ν) εις απολυτρωσι(ν) της περιποιησεως εις επαινον δοξης αυτου  01
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων · εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  02
ο εστι(ν) αρραβων της κληρονομιας ημων · εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου ˙  03
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  06
ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης {αιτου /αυτου }  010
ο εστιν αραβων της · κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  012
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων · εις απολυτρωσιν της περιποιησεως . εις επαινον της δοξης αυτ(ου) :  018
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων · εις απολυτρωσιν της περιποιησεως · εις επαινον της δοξης αυτου ·  020
ω , εστι(ν) αρραβων της κληρονομιας υμω(ν) · εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επενον της δοξης αυτου ·  025
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων · εις απολυτρωσι(ν) της περιποιησεως {ημων /[deletion]} εις επαινον της δοξης αυτου ˙  044
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων · εις απολυτρωσιν της περιποιησεως , εις επαινον της δοξης αυτου ·  056
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημ(ων) · εις απολυτρωσιν της περιποιησεως · εις επαινον της δοξης αυτου ·  0142
ος , εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων · εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου ·  0150
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων · εις απολυτρωσιν της περιποιησεως · εις επαινον της δοξης αυτου :  0151
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  0319
ως εστιν αρραβων · της κληρονομιας ημων · εις απολυτρωσιν · της περιποιησεως εις επαινον · της δοξης αυτου ·  0320
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων : εις απολυτρωσιν περιποιησεως : εις επαινον της δοξης αυτου :  075S
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον δοξης αυτου  6
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  18
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας υμων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον δοξης αυτου  33
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  35
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  38
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  61
ος εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  69
ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  81
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  88
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  93
ος εστιν αρρα[βων] της κληρονομιας ημων εις απολυτρ[ωσιν] της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  94
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  102
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  104
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  177
ο εστιν αρραβον της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  181
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  203
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  218
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  256
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  263
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  296
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον δοξης αυτου  322
ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  326
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  330
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  337
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας υμων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  363
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας υμων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  365
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  383
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  398
{ος /ο } εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον {της /[deletion]} δοξης αυτου  424
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  436
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας υμων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  442
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  451
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  459
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  462
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  467
ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  506
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον δοξης αυτου  606
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  629
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  636
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  664
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  665
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  915
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1069
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου και της χαριτος  1108
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1115
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1127
ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1175
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1240
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1241
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1245
ος εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1311
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας υμων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1319
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1398
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1490
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου και της χαριτος  1505
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1509
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας υμων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1573
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου και της χαριτος  1611
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1617
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1678
ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1718
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον δοξης αυτου  1721
ος εστιν {αραβων /αρραβων } της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1729
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον δοξης αυτου  1739
ος εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν τοις περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1751
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1831
ο εστιν αραβον της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1834
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1836
ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1837
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις αιπαινον της δοξης αυτου  1838
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1840
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1851
{ο /ος } εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1860
ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1877
ο εστιν {αραβων /αρραβων } της κληρονομιας υμων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον δοξης αυτου  1881
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1886
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1893
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1908
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας υμων εν ω και υμεις ακουσαντες  1910-1
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1910-2
ο εστιν αρραβον της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1912
ος εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1913
ως εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτροσην της περιπηησεως ημων εις επενον της δοξης αυτου  1918
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1939
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1959
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1962
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1963
ος εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1985
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1987
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1991
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1996
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  1999
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον δοξης αυτου  2004
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου και της χαριτος  2005
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2008
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2011
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2012
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας υμων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2127
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2138
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2180
{ος εστιν /ο εστιν } αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσι της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2243
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2344
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2352
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2400
ο εστιν αραβον της κληρωνομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις αιπαινον της δοξης αυτου  2464
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2492
ο εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου και της χαριτος  2495
οις ουκ εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2516
ο εστιν αραβων της κληρονομιας υμων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2523
ο εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2544
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2576
ος εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2805
ος εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2853
ος εστιν αραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2892
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  2865S
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  L156-S3W6D5
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  L169-S2W16D6
ος εστιν αρραβων της κληρο νομιας ημων εις απολυ τρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  L587-S2W16D6
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  L809-S2W16D6
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  L1159-S2W16D6
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  L1178-S2W16D5
ως εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  L1188-S2W16D6
ος εστιν αραβων της κληρονομιας υμων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  L1440-S2W16D5
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως [εις] [ε]παινον της δοξης αυτου  L2010-S2W16D6
ος εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου  L2058-S2W16D6
ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν , εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως , εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ .  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0278 0285 1942 2834 2865 203S L23 L60 L1126 L1298
Eph.1.15
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ημων ιηυ και την εις παντας τους αγιους  P46
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την {[omission]/αγαπην την } εις παντας τους αγιους  01
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους  02
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους .  03
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ {χυ /[deletion]} και την αγαπην {[omission]/την } εις παντας τους αγιους  06
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστην εν κω ιυ χρω κ(αι) την αγαπην εις παντας τους αγιους  010
δια τουτο καγω · ακουσας την · καθ υμας πιστιν εν · κω ιυ χρω και την · αγαπην εις παντας τους αγιους  012
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ · κ(αι) την αγαπη(ν) την εις παντας τους αγιους .  018
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ · και την αγαπην την εις παντας τους αγιους ·  020
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν κω ιυ . και την εις παντας τους αγιους  025
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν κω ιυ · και την αγαπην την εις παντας τους αγιους .  044
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ · (και) την αγαπην την εις παντας τους αγιους ,  056
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ · και την αγαπην την εις παντας τους αγιους ,  0142
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ · και την αγαπην την εις παντας τους αγιους ·  0150
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους .  0151
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ {χυ /[deletion]} και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  0319
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ ˙ και την αγαπην εις παντας τους αγιους ·  0320
δια τουτο . καγω ακουσ(ας) την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ : και την αγαπην την εις παντας τους αγιους :  075S
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  6
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  18
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους  33
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  35
δια τουτο καγω ακουσας την καθ ημας πιστιν εν τω κω ιυ και την αμωμον αγαπην την εις παντας τους αγιους  38
δια τουτο καγω ακουσας την {[omission]/καθ υμας } {καθ ημας /καθ υμας /[deletion]} πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  61
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιησου και την εις παντας τους αγιους αγαπην  69
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  81
δια τουτο καγω ακουσας την καθ ημας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  88
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  93
[δι]α τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πι[στ]ιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  94
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  102
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  104
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  177
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην της κοινωνιας αυτου την εις παντας τους αγιους  181
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  203
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  218
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν [εν] [τ]ω κω ιυ και την εις [πα]ντας τους αγιους αγα[πην]  256
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  263
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κυριω ιησου και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  296
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  322
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμων πιστιν εν τω κυριω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  326
δια τουτο καγω ακουσας την καθ ημας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  330
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  337
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  363
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  365
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  383
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  398
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  424
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  436
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  442
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  451
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  459
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  462
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κυριω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  467
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  506
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  606
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω χω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  629
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμων πιστιν εν χω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  636
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  664
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  665
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  915
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιησου και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1069
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1108
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1115
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1127
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  1175
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1240
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1241
δια τουτο καγω ακουσας την καθ ημας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1245
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστην εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1311
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  1319
δια τουτο καγω ακουσας την καθ ημας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην εις παντας τους αγιους  1398
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1490
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1505
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1509
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  1573
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1611
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1617
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1678
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1718
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1721
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1729
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους  1739
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1751
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1831
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  1834
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1836
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμων πιστιν εν τω κυριω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  1837
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστην εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  1838
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1840
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1851
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1860
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1877
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους  1881
δια τουτο καγω ακουσας την καθ {ημας /υμας } πιστην εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1886
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1893
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1908
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  1910
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμων πιστιν εν κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1912
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1913
δια τουτο καγω ακουσας την καθ ημας πιστην εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1918
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1939
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κυριω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  1959
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1962
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1963
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1985
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1987
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1991
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1996
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  1999
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2004
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2005
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2008
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2011
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2012
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  2127
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2138
δια τουτο καγω ακουσας την καθ ημας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2180
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2243
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  2344
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2352
δια τουτο καγω ακουσας την καθ ημας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2400
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και εις παντας τους αγιους αγαπην  2464
δια τουτο καγω ακουσας την καθ ημας πιστιν εν κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2492
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2495
δια τουτο καγω ακουσας την καθ ημας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2516
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2523
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2544
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2576
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2805
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  2853
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  2892
δια τουτο καγω ακουσας την καθ {ημας /υμας } πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  2865S
αδελφοι ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την εις παντας τους αγιους αγαπην  L60-S3W8D1
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  L156-S3W6D5
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  L169-S2W16D6
δια τουτο καγω α κουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  L587-S2W16D6
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  L809-S2W16D6
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  L1159-S2W16D6
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  L1178-S2W16D5
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστην εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  L1188-S2W16D6
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστην εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  L1440-S2W16D5
δια το[υτο] καγω ακουσας την καθ ημας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παν[τας] τους αγιους  L2010-S2W16D6
δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω ιυ και την αγαπην την εις παντας τους αγιους  L2058-S2W16D6
Διὰ τοῦτο κἀγώ , ἀκούσας τὴν καθ᾿ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους ,  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0278 0285 1942 2834 2865 203S L23 L1126 L1298
Eph.1.16
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  P46
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμω(ν) μνιαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  01
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων · μνιαν ποιουμενος επι των προσευχων μου ·  02
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των {προσευχων /προσευχων } μου ·  03
ου παυσομαι ευχαριστων υπερ υμων {μνιαν /μνειαν } {[omission]/υμων } ποιουμενος επι των προσευχων μου  06
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνιαν ποιουμενος υμων επι των προσευχων μου  010
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνιαν ποιουμενος υμων επι των προσευχων μου  012
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων · μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου ·  018
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων · μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου ·  020
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων · μνιαν υμων ποιουμενος επι τω(ν) προσευχων μου ·  025
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμω(ν) · μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου ·  044
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων · μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου ·  056
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων · μνειαν υμων ποιουμενοι επι των προσευχων μου ·  0142
ου παυομαι ευχαριστον υπερ ημων μνιαν ποιουμενος επι των προσευχων μου ·  0150
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμω(ν) μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου ·  0151
επι των προσευχων μου ˙  0278
ου παυσομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  0319
ου παυσομαι ευχαριστων υπερ υμων · μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου ·  0320
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων · μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου :  075S
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  6
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  18
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  33
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  35
ου παυομαι ευχαριστων υπερ ημων μνειαν ημων ποιουμενος επι των προσευχων μου  38
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  61
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  69
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  81
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  88
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  93
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων παντοτε ποιουμενος επι των προσευχων μου  94
ου παυομαι ευχαριστων υπερ ημων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  102
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  104
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  177
ου παυωμαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  181
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  203
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  218
ου παυομαι ευχα[ριστω]ν υπερ υμων μνει[αν] [υ]μων ποιουμενος [επι] [τ]ων προσευχων μου  256
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  263
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  296
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  322
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  326
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  330
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  337
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  363
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  365
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  383
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  398
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος {παντοτε /[deletion]} επι των προσευχων μου  424
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  436
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  442
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  451
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  459
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  462
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  467
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  506
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  606
ου {παυ[...] /παυομαι } ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  629
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  636
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  664
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  665
ου παυομαι ευχαριστων υπερ ημων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  915
ο ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1069
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  1108
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1115
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1127
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  1175
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1240
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1241
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1245
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1311
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1319
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1398
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1490
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  1505
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1509
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1573
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  1611
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1617
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1678
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1718
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1721
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  1729
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  1739
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1751
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  1831
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  1834
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1836
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  1837
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1838
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ημων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1840
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1851
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1860
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1877
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  1881
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1886
ου παυσομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1893
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1908
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων ακουσας την εν κω ιυ καθ υμας πιστιν ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1910
ου παυομαι ευχαριστων τω θω υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1912
ου παυομαι ευχαριστων υπερ ημων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1913
ου παβομαι αχαριστων υπερ ημων μνειαν ημων ποιουμενος επι την προσευχην ημων  1918
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1939
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  1959
ου παυομαι ευχαριστων υπερ ημων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  1962
ου {παντας /παυομαι } ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1963
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων  1985
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1987
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1991
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μειειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1996
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  1999
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  2004
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  2005
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  2008
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος {[omission]/παντοτε } επι των προσευχων μου  2011
ου παυομαι ευχαριστων μνειαν {ποιουμενος υμων /υμων ποιουμενος } επι των προσευχων μου  2012
ου παυομαι ευχαριστων υπερ ημων μνειαν υμων πουουμενος επι των προσευχων μου  2127
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  2138
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος υπερ των προσευχων μου  2180
υ παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  2243
ου παυομ[α]ι και ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  2344
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  2352
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  2400
ου παυομαι ευχαριστον υπερ υμων μνιαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  2464
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  2492
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  2495
ου παυομαι ευχαριστων υπερ ημων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  2516
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων τω θω μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  2523
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  2544
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  2576
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος παντοτε επι των προσευχων μου  2805
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  2853
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  2892
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  2865S
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L23-S3W11D7
ου παυωμε ευχαριστον υπερ ημων μνειαν ποιουμενος επι των προσευχων μου  L60-S3W8D1
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L156-S3W6D5
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L156-S3W6D6
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L156-S3W11D7
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L169-S2W16D6
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L169-S3W11D7
ου παυομαι ευχαριστων υ περ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προ σευχων μου  L587-S2W16D6
αδελφοι ου παυομαι ευ χαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L587-S3W11D7
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L809-S2W16D6
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L809-S3W11D7
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L1159-S2W16D6
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L1159-S3W11D7
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L1178-S3W11D7
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L1178-S2W16D5
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L1188-S2W16D6
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνηαν υμων ποιουμενος επι των προσ[ευ]χων μου  L1188-S3W11D7
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L1298-S3W11D7
ου παυομαι ευχαριστων υμων μνηαν υπερ υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L1440-S2W16D5
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L1440-S3W11D7
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L2010-S2W16D6
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L2010-S3W11D7
ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενος επι των προσευχων μου  L2058-S2W16D6
αδελφοι ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν υμων παντοτε ποιουμενος επι των προσευχων μου  L2058-S3W11D7
οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν , μνείαν ὑμῶν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου ·  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0285 1942 2834 2865 203S L1126
Eph.1.17
ινα ο θς του κυ ημων χρυ ιηυ ο πατηρ της δοξης δωη υμειν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  P46
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πατηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  01
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου ·  02
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πατηρ της δοξης · δω υμιν πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  03
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πατηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  06
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πατηρ της δοξης δων υμιν πνα σοφιας κ(αι) αποκαλυψαιως εν επιγνωσι αυτου  010
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χρυ ο · πατηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψαιως εν επιγνωσι αυτου  012
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ : ο πηρ της δοξης : δωη υμιν πνα σοφιας κ(αι) αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου .  018
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ · ο πηρ της δοξης · δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου ·  020
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ · ο πηρ της δοξης · δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως · εν επιγνωσει αυτου ·  025
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ . ο πηρ της δοξης . δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου ·  044
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας (και) αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου ·  056
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου ·  0142
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ · ο πατηρ της δοξης · δωη υμιν πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως · εν επιγνωση αυτου ·  0150
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ : ο πηρ της δοξης : δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου ·  0151
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ . ο πηρ της δοξης . δωη υμι(ν) πνα σοφιας και αποκαλυψεως επιγνωσει αυτου ˙  0278
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πατηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  0319
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ˙ ο πατηρ της δοξης ˙ δωη υμιν πνα σοφιας · και αποκαλυψεως · εν επιγνωσει αυτου ·  0320
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ : ο πατηρ της δοξης : δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου :  075S
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  6
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  18
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  33
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  35
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης {δω /δωη } ημιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  38
ιν ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  61
ινα ο θς του κυ ημων ιησου χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  69
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  81
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  88
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  93
ι[ν]α ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δο[ξ]ης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  94
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  102
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  104
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  177
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  181
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  203
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  218
[ινα] [ο] θς του κυ ημων [ιυ] [χυ] ο πηρ της δοξης [δωη] υμιν πνα σοφιας [και] [α]ποκαλυψεως εν [επι]γνωσει αυτου  256
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  263
ινα ο θεος του κυριου ημων ιησου χριστου ο πατηρ της δοξης δωη υμιν πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  296
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  322
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  326
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  330
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  337
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  363
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  365
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  383
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  398
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  424
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  436
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  442
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης {δω /δωη } υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  451
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  459
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  462
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  467
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  506
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  606
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  629
ινα ο θς και πηρ του κυ ημων ιυ χυ {[omission]/ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου }  636
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  664
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  665
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  915
ινα ο θεος του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1069
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1108
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1115
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1127
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1175
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1240
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1241
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1245
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1311
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1319
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1398
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1490
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1505
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1509
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1573
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1611
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1617
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ {και /ο } πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1678
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1718
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1721
ινα ο θς και πηρ του κυ υμων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1729
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δω υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1739
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1751
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1831
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1834
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1836
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1837
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως {[omission]/εν } επιγνωσει αυτου  1838
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ και πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1840
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1851
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1860
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1877
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δω υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1881
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1886
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1893
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως {εν /εν } επιγνωσει αυτου  1908
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως  1910-1
ο πηρ της δοξης δωη υμιν δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1910-2
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1912
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1913
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωοι ημιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσι αυτου  1918
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1939
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1959
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1962
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1963
ινα ο θεος του κυριου ημων ο πατηρ της δοξης δωη υμιν πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει  1985
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1987
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δω υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1991
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1996
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  1999
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2004
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2005
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ και πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2008
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2011
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2012
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2127
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2138
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2180
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2243
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2344
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2352
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2400
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2464
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2492
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2495
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας αποκαλυψεως εν επιγνωση αυτου  2516
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2523
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2544
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2576
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2805
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2853
[...]ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2865
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  2892
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L23-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο σηρ της δοξης δοη υμην πνα σοφιας και αποκαλυψαιως εν επιγνωσι αυτου  L60-S3W8D1
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως  L156-S3W6D5
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L156-S3W6D6
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L156-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως  L169-S2W16D6
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωει υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L169-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως  L587-S2W16D6
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L587-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως  L809-S2W16D6
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L809-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως  L1159-S2W16D6
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L1159-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L1178-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως  L1178-S2W16D5
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως  L1188-S2W16D6
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L1188-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L1298-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως  L1440-S2W16D5
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δοη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L1440-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως  L2010-S2W16D6
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L2010-S3W11D7
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L2058-S2W16D6
ινα ο θς του κυ ημων ιυ χυ ο πηρ της δοξης δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου  L2058-S3W11D7
ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ , ὁ πατὴρ τῆς δόξης , δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως , ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ ·  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0285 1942 2834 203S 2865S L1126
Eph.1.18
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας εις το ειδεναι {ημας /υμας } τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  P46
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμω(ν) εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου {[omission]/και } τις ο πλουτος της κληρονομιας της δοξης αυτου εν τοις αγιοις  01
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων · εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου · τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις ·  02
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας · εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου · τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  03
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου {[omission]/κ(αι) } τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  06
πεφωτεισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων ινα οιδαται τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  010
πεφωτεισμενους τους · οφθαλμους της · καρδιας υμων ινα οιδαται τι εστιν · η · ελπις της κλησεως αυτου τις · ο πλουτος της δοξης της · κληρονομιας αυτου εν τοις · αγιοις  012
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων . εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου . (και) τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις :  018
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων · εις το ειδεναι υμας τις εστιν · η ελπις της κλησεως αυτου · κ(αι) τις ο πλουτος της δοξης · της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις ·  020
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων · εις το ειδεναι υμας · τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου · και τις ο πλουτος της δοξης · της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις ·  025
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμω(ν) . εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου · και τις ο πλουτος της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις ·  044
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων · εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου · (και) τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις ·  056
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων · εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου · και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις ·  0142
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου · και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις ·  0150
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων · εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου · και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις :  0151
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμω(ν) . εις το ειδεναι υμας . τις εστιν η ελπεις της κλησεως αυτου ˙ τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις ·  0278
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου {[omission]/κ(αι) } τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  0319
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας ˙ της εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης · της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  0320
πεφωτισμενους τους οφθαλμους : της καρδιας υμων : εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου : και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις :  075S
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας ημων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  6
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  18
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  33
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  35
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν ο πλουτος της κλησεως ημων και τις εστιν η ελπις της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  38
{πεφωτισμενων των οφθαλμων /πεφωτισμενους τους οφθαλμους } της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλισεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  61
πεφωτισμενους τους οφθαλμους {τους /της } καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  69
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  81
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  88
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  93
πεφωτισ[μ]ενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν [η] ελπις της κλησεως αυτου και τις [ο] πλουτος της δοξης της κληρονομιας [α]υτου εν τοις αγιοις  94
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  102
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  104
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κληρονομιας αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  177
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξις της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  181
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  203
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  218
πε[φωτ]ισμενους τους οφθαλ[μου]ς της καρδιας υμων [εις] [τ]ο ειδεναι υμας τις [εστιν] η ελπις της κλη[σεω]ς αυτου και τις ο [πλο]υτος της δοξης [της] κληρονομιας αυτου [εν] τοις αγιοις  256
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  263
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  296
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας ημων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  322
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  326
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  330
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κληρονομιας αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  337
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  363
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  365
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  383
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  398
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  424
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  436
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  442
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  451
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  459
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  462
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας {ημων /υμων } εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  467
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  506
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  606
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  629
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας {υμας /υμων } εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου {[omission]/εν τοις αγιοις }  636
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  664
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  665
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  915
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1069
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1108
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1115
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1127
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας εις το ειδεναι ημας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1175
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1240
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1241
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1245
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1311
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1319
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1398
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1490
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1505
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1509
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1573
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1611
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1617
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της {διανοιας /καρδιας } υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της κληρονομιας της δοξης αυτου εν τοις αγιοις  1678
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας {της /τις } εστιν ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1718
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1721
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας ημων εις το ειδεναι υμας τις {εστινστιν /εστιν } η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1729
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1739
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης αυτου της κληρονομιας εν τοις αγιοις  1751
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της {[...]/κλισεως } αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1831
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1834
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1836
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου {[omission]/και } τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1837
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1838
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της διανοιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1840
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1851
πεφωτισμενοις τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1860
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1877
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1881
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας ημων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1886
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1893
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1908
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας φησιν τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις πλουτον δοξης υπερανω πασης αρχης φησιν και εξουσιας υπερανω πασης αρχης φησιν και παντος ονοματος ονομαζομενου ου μονον εν τω αιωνι τουτω αλλα και εν τω μελλοντι και παντα υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου και αυτον {εδωκεν /εδωκε } κεφαλην υπερ παντα τη εκκλησια και αυτον {εδωκεν /εδωκε } κεφαλην υπερ παντα τη εκκλησια >ητις εστι το σωμα αυτου το πληρωμα φησιν του τα παντα εν πασι πληρουμενου και παντος ονοματος ονομαζομενου ου μονον εν τω αιωνι τουτω αλλα και εν τω μελλοντι και αυτον {εδωκεν /εδωκε } κεφαλην υπερ {παντα /παντων } τη εκκλησια ητις εστι το σωμα αυτου το πληρωμα του τα παντα εν πασι πληρουμενου του τα παντα εν πασι πληρουμενου δωη υμιν πνα σοφιας και αποκαλυψεως και τα εξης εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις του τα παντα εν πασι πληρουμενου  1910-1
εις το ειδεναι ημας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1910-2
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1912
πεφωτισμενοις τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1913
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας ημων εις το ηδενε υμας τις εστιν η ελπης της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1918
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της διανοιας υμων εις το ειδεναι ημας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1939
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1959
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1962
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της διανοιας υμων εις το ειδεναι ημας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1963
πεφωτισμενους της καρδιας τους οφθαλμους υμιν εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1985
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1987
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι ημας τις [εστιν] η ελπις της κλησεως αυτων και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας {αυτου /αυτων } εν τοις αγιοις  1991
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της διανοιας υμων εις το ειδεναι ημας τις εστιν η {ελπιν /ελπις } της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1996
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της διανοιας υμων εις το ειδεναι ημας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  1999
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2004
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2005
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της διανοιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2008
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2011
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της διανοιας υμων εις το ειδεναι ημας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2012
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2127
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστι η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2138
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2180
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης {της κληρονομιας /της κληρονομιας } αυτου εν τοις αγιοις  2243
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι [υμα]ς τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2344
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2352
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2400
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ιδενε υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2464
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις εστιν ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2492
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2495
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι ημας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2516
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2523
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2544
πεφωτισμενους τους οφθαλμους {της διανοιας /της καρδιας } υμων εις το ειδεναι ημας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2576
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2805
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης και της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2853
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις εστιν ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2865
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης και της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  2892
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L23-S3W11D7
πεφωτησμενους τους {οφθφλμους /οφθαλμους } της καρδιας υμων εις το ιδεναι υμας τι εστιν η ελπης της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομηας αυαυτου εν τοις αγιοις  L60-S3W8D1
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι ημας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L156-S3W6D6
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν {[omission]/η } ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L156-S3W11D7
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L169-S3W11D7
πεφω τισμενους τους οφθαλ μους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησε ως αυτου και τις ο πλου τος της δοξης της κλη ρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L587-S3W11D7
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις αυτου  L809-S3W11D7
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L1159-S3W11D7
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L1178-S3W11D7
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L1188-S3W11D7
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τι εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L1298-S3W11D7
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L1440-S3W11D7
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της διανοιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L2010-S3W11D7
πεφωτισμενους τους οφθαλμους της καρδιας υμων εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις  L2058-S3W11D7
πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας ὑμῶν , εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ , καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις ,  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P92 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0285 1942 2834 203S 2865S L1126
Eph.1.19
και τι το υπερβαλλον μεγε[θος] της δυναμεως αυτου εις ημας τους [πιστε]υο[ν]τας κατα την ενεργειαν του [κρατους] [της] ισχυο[ς] [αυτ]ου  P46
{πλουτο[ς] /υπερβαλλ[ον] } [μεγεθος] [της] [δυναμεως] αυτου εις [ημας] [τους] [πιστευοντας] κατα τη[ν] [ενεργειαν] [του] [κρατους] της ισχ[υος] [αυτου]  P92
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα τη(ν) ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου  01
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας · κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου ·  02
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας {κατη /κατα } την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  03
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις {υμας /ημας } τους πιστευοντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου  06
και τι το μεγεθος της δυναμιως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου  010
και τι το μεγεθος · της · δυναμιως αυτου εις υμας · τους πιστευοντας κατα την · ενεργιαν · του κρατους της ισχυος αυτου  012
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας . κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου ·  018
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα τη(ν) ενεργειαν του κρατους της ισχυως αυτου ·  020
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας . κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου ·  025
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου . εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου .  044
(και) τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας · κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  056
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας · κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  0142
και {[omission]/τι } το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας · κατα την ενεργιαν του κρατους · της ισχυος αυτου :  0150
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου :  0151
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου · εις ημας τους πιστευοντας . κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου ·  0278
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις {υμας /ημας } τους πιστευοντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου  0319
και τι το υπερβαλλων μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας · κατα την ενεργιαν · του κρατους · της ισχυος αυτου · [...] 0320
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας : κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου :  075S
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  6
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  18
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως [αυτου] εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυ[του]  33
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  35
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  38
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις {ημας /υμας } τους {πιστευ /[deletion]} πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  61
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  69
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  81
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  88
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  93
και τι το υπερ[β]αλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  94
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  102
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  104
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  177
και τι το υπερβαλλων μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυως αυτου  181
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  203
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  218
και τι [το] [υ]περβαλλον μεγεθος [της] δυναμεως αυτου [εις] [η]μας τους πιστευοντας κα[τα] την ενεργειαν του [κρα]τους της ισχυος [αυτου]  256
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  263
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  296
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  322
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  326
και τι το {υπερβαλλο /υπερβαλλον } μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου  330
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  337
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  363
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  365
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  383
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  398
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  424
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  436
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  442
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου  451
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  459
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  462
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  467
και τι το υπερβαλλων μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  506
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  606
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  629
{[omission]/και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεος αυτου } εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  636
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  664
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  665
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  915
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1069
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1108
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1115
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1127
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου  1175
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1240
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευσαντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1241
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1245
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1311
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ιχυος αυτου  1319
και τι το υπερβαλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1398
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1490
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1505
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους {πιστευοντας /πιστευσαντας } κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1509
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1573
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1611
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1617
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1678
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1718
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1721
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευωντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυως αυτου  1729
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1739
και τι το υπερβαλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου  1751
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1831
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1834
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1836
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1837
και τι το υπερλαλουμενον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου  1838
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1840
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1851
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους {αυτου της ισχυος /της ισχυος αυτου }  1860
και τι το υπερβαλλων μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1877
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1881
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1886
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1893
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1908
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1910
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1912
και τι το υπερβαλλον μεγεθος αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1913
και τη το υπερβαλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευωντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ησχιος αυτου  1918
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1939
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1959
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1962
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1963
και τι το υπερβαλλον μεγεθος αυτο εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1985
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμε αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1987
και τι το υπερβαλλον μεγεθος αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1991
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις {ημεις /ημας } τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1996
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  1999
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2004
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2005
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2008
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2011
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2012
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2127
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2138
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2180
και τι το υπερβαλλον μεγεθος αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2243
και τι το υπερβαλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυιος αυτου  2344
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2352
και τι το {υπερβαλον /υπερβαλλον } μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2400
και τι το υπερβαλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυως αυτου  2464
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2492
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2495
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2516
και τι το υπερβαλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2523
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2544
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2576
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2805
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2853
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2865
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  2892
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L23-S3W11D7
και τι τω υπερβαλλον μεγεθως της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευωντας κατα την ενεργιαν του κρατους της ισχυος αυτου  L60-S3W8D1
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L156-S3W6D6
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L156-S3W11D7
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις υμας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L169-S3W11D7
και τι το υπερβαλ λον μεγεθος της δυνα μεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κα τα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L587-S3W11D7
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L809-S3W11D7
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L1159-S3W11D7
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L1178-S3W11D7
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L1188-S3W11D7
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L1298-S3W11D7
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L1440-S3W11D7
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L2010-S3W11D7
και τι το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου  L2058-S3W11D7
καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας , κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ  TR
Witnesses not present in this verse: P49 P132 04 016 048 049 075 082 0159 0230 0285 1942 2834 203S 2865S L1126
Eph.1.20
ην ενηργη[σεν] [εν] [τω] [χρω] [εγειρας] [α]υτον εκ των [νεκρων] [και] [καθισας] [εν] [δ]εξ[ι]α α[υτου]  P46
[ην] [ενηργησεν] εν τω χρ[ω] [εγειρας] [αυτον] [εκ] [νεκρων] και καθι[σας] [εν] [δεξια] [αυτου] [εν] [τοις] [ε]πουραν[ιοις]  P92
ην ενηργησε(ν) εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας αυτον εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις  01
ην ενηργηκεν εν τω χω · εγειρας αυτον εκ νεκρων · και καθεισας αυτον {εν δεξια αυτου /εκ δεξιων αυτου } εν τοις επουρανιοις ·  02
ην ενηργηκεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρω(ν) και καθισας εν δεξια αυτου εν τοις ουρανοις ·  03
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτο(ν) εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις  06
ην ενηργησεν τω χρω εγιρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επ(ου)ρανιοις  010
ην · ενηργησεν τω χρω εγιρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις  012
ην , ενηργησεν εν τω χω . εγειρας αυτον εκ νεκρων · και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις .  018
ην ενηργησεν εν τω χω · εγειρας αυτον εκ των νεκρων · και εκαθησεν εν δεξια αυτου · εν τοις επουρανιοις  020
ην , ενειργησεν εν τω χω · εγειρας αυτον εκ νεκρων · και εκαθισεν εν δεξια αυτου · εν τοις επουρανιοις .  025
ην ενηργησεν εν τω χω · εγειρας αυτον εκ νεκρων · και εκαθισεν αυτον εν τοις επουρανιοις  044
ην ενεργησεν εν τωι χωι · εγειρας αυτον εκ των νεκρων · (και) εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις .  056
ην ενεργησεν εν τωι χωι · εγειρας αυτον εκ των νεκρων · (και) εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις ·  0142
ην ενηργηκεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων · και καθησας εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις ·  0150
ην ενηργησεν εν τω χω , εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις .  0151
ην , ενηργησεν εν τωι χωι · εγειρας αυτον εκ νεκρων . και καθεισας εν δεξια αυτου εν τοις επ ουνιοις ·  0278
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτο(ν) εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις  0319
ην ενηργησεν εν τω χω · εγειρας αυτον εκ νεκρων · και καθησας εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις :  075S
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις  1
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  6
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  18
[ην] [εν]ηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας αυτον εν δεξια αυ[του] [εν] [τοις] επουρανιοις  33
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  35
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας αυτον εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  38
ην ενηργησεν εν {[omission]/τω } χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις {επο /[deletion]} επουνιοις  61
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις  69
ην ενειργηκεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας αυτον εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  81
ην ενηργηκεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  88
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις  93
[η]ν ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον [ε]κ νεκρων και καθισας εν δεξια αυτου [ε]ν τοις επουρανιοις  94
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  102
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθησας εν δεξια εαυτου εν τοις επουνιοις  104
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  177
ην ενειργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθησεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  181
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  203
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και καθισας αυτον εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  218
ην ενηργησεν [εν] τω χω εγειρας αυτον [εκ] [ν]εκρων και καθι[σας] [ε]ν δεξια αυτου εν [τοι]ς ουνοις  256
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εν δεξια αυτου εν τοις ουνοις  263
ην ενηργησεν εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας αυτον εν δεξια εαυτου εν τοις επουνιοις  296
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  322
ην ενειργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  326
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και καθισας εν δεξια εαυτου εν τοις επουνιοις  330
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  337
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  363
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εν δεξια αυτου εν τοις ουνοις  365
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις ουνοις  383
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  398
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  424
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας αυτον εν δεξια εαυτου εν τοις επουνιοις  436
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εν δεξια εαυτου εν τοις επουνιοις  442
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και καθισας εν δεξια εαυτου εν τοις επουνιοις  451
ην ενειργησεν εν τω χω εγειρας αυτων εκ νεκρων και καθησας εν δεξια εαυτου εν τοις επουνιοις  459
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  462
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων {καθησας /καθισας } αυτον εν δεξια εαυτου εν τοις επουρανιοις  467
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  506
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  606
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις ουνοις  629
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθησεν εν δεξια αυτου εν τοις ουνοις  636
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  664
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  665
ην ενηργηκεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  915
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  1069
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  1108
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις ουνιοις  1115
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας αυτον εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  1127
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εν δεξια εαυτου εν τοις επουρανιοις  1175
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις {ουνιοις /επουνιοις }  1240
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  1241
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ των νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  1245
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις ουνοις  1311
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εν δεξια αυτου εν τοις ουνιοις  1319
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εν δεξια εαυτου εν τοις επουνιοις  1398
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουνιοις  1490
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εκ δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις  1505
ην ενηργησεν εν τω χω εγειρας αυτον εκ {[omission]/των } νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις